Plnohodnotný život

V prostředí na které jste zvyklí

 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Sociální poradenství
 • Domácí zdravotní péče
 • Prodej zdravotních potřeb
 • Půjčování zdravotních pomůcek

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non mi neque. Nulla in tincidunt ligula. Vivamus laoreet sollicitudin euismod

Odborné sociální poradenství

Komu je služba určena?

Odborné sociální poradenství, je určeno klientům, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci a potřebují pomoci při jejím řešení.

Co nabízí odborné sociální poradenství?

Pomoc klientům při řešení sociálních záležitostí, poradenství zaměřené na získání příspěvku na péči, bydlení a doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, které pomohou zvýšit klientovu nezávislost a soběstačnost.

Kdy lze službu poskytnout?

Při každé návštěvě našich pracovníků u klienta doma.

Kde je služba poskytována?

U klienta doma nebo na kontaktním pracovišti uvedeném v sekci „kontakty“ této webové prezentace. Možná je i telefonická konzultace s našim pracovníkem na telefonu nebo prostřednictvím internetových stránek e-mailu.

Obecné infomace

Odborné sociální poradenství, které se obvykle specializuje na určitou cílovou skupinu či situaci, přičemž základní poradenství je nedílnou složkou všech poskytovaných sociálních služeb.

Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin např. v poradnách pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením. Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

Cílové skupiny bez omezení věku

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Rodiny se zdravotně postiženými dětmi
 • Senioři

Forma poskytování

V domácím prostředí u klienta a na kontaktním místě organizace nebo prostřednictvím telefonické konzultace.

Průběh služby

 1. Klient nebo osoba pečující požádá pracovníka, který na základě smluvního vztahu provádí některé úkony péče o osobu klienta v jeho domácím prostředí.
 2. Pracovník na základě zjištěných informací předá informace svému nadřízenému a ten v rámci svých kompetencí podá klientovi kvalifikovanou radu.
 3. Klient může požádat o poradenskou službu formou telefonického rozhovoru do call centra, kde dostane kvalifikovanou radu od odborníka nebo bude jeho dotaz předán jinému odborníkovi. Kvalifikovaná odpověď na klientův dotaz bude vyřízena do 24 h.
 4. Klient může sám osobně navštívit kontaktní pracoviště, kde mu budou předány kvalifikované rady v rámci sociálního poradenství.

Zavolejte nám

724 810 714

Kontaktujte nás