Plnohodnotný život

V prostředí na které jste zvyklí

 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Sociální poradenství
 • Domácí zdravotní péče
 • Prodej zdravotních potřeb
 • Půjčování zdravotních pomůcek

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non mi neque. Nulla in tincidunt ligula. Vivamus laoreet sollicitudin euismod

Osobní asistence

Komu je služba určena?

Seniorům a ostatním klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Co osobní asistence nabízí?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, svlékání, při prostorové orientaci, při přesunu na lůžko nebo vozík), pomoc při osobní hygieně (při koupání, péči o vlasy a nehty apod.), pomoc při zajištění stravy (příprava a podání jídla a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (trénink paměti, cvičení těla i mysli, ruční práce, nácvik běžných činností, procházky), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společenské a kulturní akce, přednášky atd.), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

Kdy lze službu poskytnout?

Každý den 7 dní v týdnu, 24 h denně, dle přání klienta nebo jeho rodinných příslušníků.

Kde je služba poskytována?

V domácnosti nebo v terénu, všude tam, kde klient potřebuje pomoc druhé osoby.

Jak službu objednat?

Kontaktní osobu můžete oslovit přímo, telefonicky na čísle uvedeném v sekci „kontakty“ této webové stránky, nebo prostřednictvím e-mailu. Můžete nás rovněž navštívit osobně v kontaktním místě (adresa je taktéž uvedena v sekci „kontakty“).

Obecné infomace

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba je poskytována za úhradu od uživatele.

Cílové skupiny bez omezení věku

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením

Forma poskytování

Terénní forma péče, služba se poskytuje v domácím prostředí u klienta

Základní typy činností

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, svlékání, při prostorové orientaci, při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně (při koupání, při péči o vlasy a nehty, při použití WC)
 • pomoc při zajištění stravy (příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (trénink paměti, cvičení těla i mysli, ruční práce, nácvik běžných činností, procházky, atd.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společenské a kulturní akce, přednášky, atd.)
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

Průběh služby

 1. Oslovení organizace poskytující osobní asistenci bude probíhat osobně, telefonicky prostřednictví call centra, obecních úřadů nebo přes internetovou stránku.
 2. Po předchozí domluvě navštívíme klienta v jeho domácím prostředí. Pracovník pečovatelské služby mu v rámci sociálního šetření vysvětlí a nabídne veškeré možnosti a seznámí ho s pravidly této služby (ceníkem služeb).
 3. Na základě společné domluvy bude sepsána smlouva o poskytování osobní asistence  mezi organizací a klientem. Ve smlouvě bude uvedeno datum jejího sepsání a její součástí bude rozsah a časový harmonogram poskytované osobní asistence. 
 4. V průběhu služby se bude společně s klientem vytvářet individuální plán, který by měl pomoci cíleně zlepšovat situaci klienta.
 5. Pokud se v průběhu poskytování služby vyskytnou zdravotní nebo sociální problémy na straně klienta, pracovník neodkladně uvědomí praktického lékaře, sociální pracovnici a svého nadřízeného pracovníka, popř. zavolá klientovi RZP.
 6. Kvalita poskytovaných služeb bude pravidelně sledována pomocí plnění Individuálních plánů a cílů služby, dále bude monitoring kvality prováděn dle modelu řízení kvality a standardů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Zavolejte nám

724 810 714

Kontaktujte nás