Plnohodnotný život

V prostředí na které jste zvyklí

 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Sociální poradenství
 • Domácí zdravotní péče
 • Prodej zdravotních potřeb
 • Půjčování zdravotních pomůcek

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non mi neque. Nulla in tincidunt ligula. Vivamus laoreet sollicitudin euismod

V čem jsme jiní?

 • Kombinace zdravotní a sociální péče o klienty poskytované prostřednictvím pečovatelské služby, osobní asistence a domácí zdravotní péče.
 • Poskytování koordinované zdravotní a sociální péče klientům, kteří kvůli své omezené soběstačnosti a zhoršení zdravotního stavu vyžadují odbornou pomoc ve svém vlastní prostředí, doma.
 • Poskytování individuálních sociálních a zdravotních služeb dle potřeb klienta, tyto služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem s ohledem na zdravotní stav klienta
 • Podpora rodinných pečujících formou poradenské činnosti a nácviku jednoduchých úkonů při péči o jejich blízké.
 • Poskytování zdravotních a sociálních služeb ve správný čas, na odborné úrovni a dle potřeb klienta a rodinných pečujících.
 • Sociální poradenství přímo u klienta doma, bez potřeby docházet kvůli poradenství v oblasti příspěvku na péči pro klienty a jejich rodinné příslušníky na různé úřady.
 • Odborné zdravotní služby s poradenskou činností v oblasti kompenzačních pomůcek přímo u klienta doma a zprostředkování vypůjčení pomůcek pro zlepšení jeho kvality života a nezávislosti.
 • Odborné poradenství a profesionální péče nejenom o samotného klienta, ale také o jeho rodinné příslušníky, kteří o něj pečují


Půjčovna zdravotních pomůcek

771 274 143

 

Zdravotní a sociální služba

724 810 714

Kontaktujte nás